WELD-PLAST

WYTWÓRNIA CHEMICZNA
Dr inż. Piotr Jasiulek
 

ZAPRASZAMY